Algemene Ledenvergadering ATTV Blauw-Wit 2018

april 5, 2018

Beste leden,

Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de ALV 2018 van Blauw- Wit op dinsdag 24 april a.s. aanvang 20.30 uur.

Op deze avond worden diverse belangrijke zaken besproken die in het
belang zijn van onze vereniging. Tevens worden dan de jubilarissen gehuldigd en eventueel enkele
vrijwilligers in het zonnetje gezet!

Uw aanwezigheid deze avond wordt zeer op prijs gesteld!

Namens het bestuur van ATTV Blauw-Wit

René van den Berg (Secretaris)