Algemene Ledenvergadering 2019 ATTV Blauw-Wit

maart 13, 2019

Beste leden en ouders van leden,

Via deze weg willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2019 van ATTV Blauw-Wit op dinsdag 9 April 2019 om 20.30 uur.

Tijdens deze avond worden diverse belangrijke zaken besproken die in het belang zijn van onze vereniging. Tevens worden de jubilarissen gehuldigd en eventueel enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet! 

Mocht u nog agendapunten hebben voor deze avond dan bij deze het vriendelijke verzoek deze vóór 5 april 2019 door te geven via een mail aan: secretaris@blauwwit-almelo.nl

Uw aanwezigheid deze avond wordt zeer op prijs gesteld!

Bestuur ATTV Blauw-Wit